Để đăng ký tên miền mới, quý khách vui lòng nhập vào ô bên dưới và tìm kiếm để kiểm tra.

Tên miền phổ biến
Tên miền
Phí đăng ký mới
Transfer
Phí gia hạn
.com sale!
Phí đăng ký mới 290,000 đ
1 Năm
Transfer 280,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 290,000 đ
1 Năm
.net
Phí đăng ký mới 300,000 đ
1 Năm
Transfer 290,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 310,000 đ
1 Năm
.org
Phí đăng ký mới 300,000 đ
1 Năm
Transfer 300,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 320,000 đ
1 Năm
.biz
Phí đăng ký mới 320,000 đ
1 Năm
Transfer 310,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 340,000 đ
1 Năm
.info
Phí đăng ký mới 350,000 đ
1 Năm
Transfer 340,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 370,000 đ
1 Năm
.vn sale!
Phí đăng ký mới 709,091 đ
1 Năm
Transfer N/A
Phí gia hạn 436,364 đ
1 Năm
.com.vn
Phí đăng ký mới 618,182 đ
1 Năm
Transfer N/A
Phí gia hạn 336,364 đ
1 Năm
.edu.vn
Phí đăng ký mới 445,455 đ
1 Năm
Transfer N/A
Phí gia hạn 263,636 đ
1 Năm
.xyz
Phí đăng ký mới 260,000 đ
1 Năm
Transfer 250,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 270,000 đ
1 Năm
.co
Phí đăng ký mới 750,000 đ
1 Năm
Transfer 730,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 770,000 đ
1 Năm
.org.vn
Phí đăng ký mới 445,455 đ
1 Năm
Transfer N/A
Phí gia hạn 263,636 đ
1 Năm
.vip
Phí đăng ký mới 350,000 đ
1 Năm
Transfer 330,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 370,000 đ
1 Năm
.net.vn
Phí đăng ký mới 618,182 đ
1 Năm
Transfer N/A
Phí gia hạn 345,455 đ
1 Năm
.asia
Phí đăng ký mới 350,000 đ
1 Năm
Transfer 340,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 370,000 đ
1 Năm
.mobi
Phí đăng ký mới 470,000 đ
1 Năm
Transfer 460,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 480,000 đ
1 Năm
.tv
Phí đăng ký mới 750,000 đ
1 Năm
Transfer 730,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 780,000 đ
1 Năm
.me
Phí đăng ký mới 630,000 đ
1 Năm
Transfer 600,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 650,000 đ
1 Năm
.site
Phí đăng ký mới 650,000 đ
1 Năm
Transfer 630,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 670,000 đ
1 Năm
.online
Phí đăng ký mới 750,000 đ
1 Năm
Transfer 730,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 780,000 đ
1 Năm
.blog
Phí đăng ký mới 650,000 đ
1 Năm
Transfer 630,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 670,000 đ
1 Năm
.top
Phí đăng ký mới 350,000 đ
1 Năm
Transfer 340,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 370,000 đ
1 Năm
.website
Phí đăng ký mới 470,000 đ
1 Năm
Transfer 460,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 480,000 đ
1 Năm
.company
Phí đăng ký mới 450,000 đ
1 Năm
Transfer 440,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 450,000 đ
1 Năm
.club
Phí đăng ký mới 320,000 đ
1 Năm
Transfer 310,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 340,000 đ
1 Năm
.se
Phí đăng ký mới 850,000 đ
1 Năm
Transfer 830,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 880,000 đ
1 Năm
.de
Phí đăng ký mới 390,000 đ
1 Năm
Transfer 380,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 390,000 đ
1 Năm
.info.vn
Phí đăng ký mới 445,455 đ
1 Năm
Transfer N/A
Phí gia hạn 263,636 đ
1 Năm
.gov.vn
Phí đăng ký mới 445,455 đ
1 Năm
Transfer N/A
Phí gia hạn 263,636 đ
1 Năm
.pro.vn
Phí đăng ký mới 445,455 đ
1 Năm
Transfer N/A
Phí gia hạn 263,636 đ
1 Năm
.com.au
Phí đăng ký mới 490,000 đ
1 Năm
Transfer 480,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 490,000 đ
1 Năm
.store
Phí đăng ký mới 250,000 đ
1 Năm
Transfer 1,300,000 đ
1 Năm
Phí gia hạn 1,300,000 đ
1 Năm

Đăng ký Hosting

Tuỳ chọn các cấu hình theo các gói Hosting

Và chúng tôi có những gói có sẵn theo nhu cầu của bạn

Xem các gói

Chuyển tên miền về Halink

Tên miền của bạn sẽ được gia hạn thêm 1 năm!*

* Không áp dụng cho tên miền cao cấp hoặc mới gia hạn

Chuyển tên miền
0
tên miền đã chọn