Hosting Giá Rẻ

Hosting Linux SSD tốc độ cao
 • Hosting H1

  • 500 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 01 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  360,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting H2

  • 1000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 02 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  720,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting H3

  • 1500 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 04 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  1,020,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting H4

  • 2000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 06 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  1,320,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting H5

  • 4000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 10 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  2,400,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting H6

  • 6000 MB Dung lượng
  • KGH Băng thông
  • 15 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  3,600,000/năm
  Đăng ký ngay