Hosting dịch vụ Thiết kế web 247

Hosting Linux tốc độ cao
 • Hosting T1 - 800MB

  • 800 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 01 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  780,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting T2 - 1000MB

  • 1000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 02 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  1,020,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting T3 - 2000MB

  • 2000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 02 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  1,500,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting T4 - 3000MB

  • 3000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 10 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  1,920,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting T5 - 5000MB

  • 5000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 10 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  3,180,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting T6 - 7000MB

  • 7000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 10 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  3,780,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting T7 - 10000MB

  • 10000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 10 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  5,340,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting T8 - 12000MB

  • 10000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 10 Tên miền
  • Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  6,500,000/năm
  Đăng ký ngay