Hosting Doanh Nghiệp

Hosting Linux SSD tốc độ cao
 • Hosting PRO 1

  • 2 GB Dung lượng
  • 40 GB Băng thông
  • 01 Tên miền
  • 05 Email
  • 02 MySQL
  • 03 Sub Domain
  • 02 FTP Account
  • 02 Parked Domain
  1,908,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting PRO 2

  • 4 GB Dung lượng
  • 100 GB Băng thông
  • 02 Tên miền
  • 10 Email
  • 04 MySQL
  • 05 Sub Domain
  • 04 FTP Account
  • 04 Parked Domain
  3,588,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting PRO 3

  • 6 GB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 05 Tên miền
  • Không giới hạn Email
  • Không giới hạn MySQL
  • Không giới hạn Sub Domain
  • Không giới hạn FTP Account
  • Không giới hạn Parked Domain
  4,788,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting PRO 4

  • 10 GB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 10 Tên miền
  • Không giới hạn Email
  • Không giới hạn MySQL
  • Không giới hạn Sub Domain
  • Không giới hạn FTP Account
  • Không giới hạn Parked Domain
  7,188,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting PRO 5

  • 15 GB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 20 Tên miền
  • Không giới hạn Email
  • Không giới hạn MySQL
  • Không giới hạn Sub Domain
  • Không giới hạn FTP Account
  • Không giới hạn Parked Domain
  9,588,000/năm
  Đăng ký ngay