Email doanh nghiệp

Email chuyên nghiệp theo tên miền của bạn, hỗ trợ nhiều tài khoản
 • Email A

  • 05 tài khoản mail
  • 1 GB dung lượng / tài khoản
  • Ứng dụng chat
  • Tương thích mobile
  • Chống Virus/Spam
  • Công nghệ Load Balancing
  • Quản trị email
  • Sao lưu hàng ngày
  588,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Email B

  • 20 tài khoản mail
  • 2 GB dung lượng / tài khoản
  • Ứng dụng chat
  • Tương thích mobile
  • Chống Virus/Spam
  • Công nghệ Load Balancing
  • Quản trị email
  • Sao lưu hàng ngày
  1,188,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Email C

  • 50 tài khoản mail
  • 3 GB dung lượng / tài khoản
  • Ứng dụng chat
  • Tương thích mobile
  • Chống Virus/Spam
  • Công nghệ Load Balancing
  • Quản trị email
  • Sao lưu hàng ngày
  1,788,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Email D

  • 150 tài khoản mail
  • 5 GB dung lượng / tài khoản
  • Ứng dụng chat
  • Tương thích mobile
  • Chống Virus/Spam
  • Công nghệ Load Balancing
  • Quản trị email
  • Sao lưu hàng ngày
  4,188,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Email E

  • 300 tài khoản mail
  • 10 GB dung lượng / tài khoản
  • Ứng dụng chat
  • Tương thích mobile
  • Chống Virus/Spam
  • Công nghệ Load Balancing
  • Quản trị email
  • Sao lưu hàng ngày
  5,988,000/năm
  Đăng ký ngay