Hosting Windows

SSD Hosting Windows
 • Hosting W1

  • 250 MB Dung lượng
  • 20 GB Băng thông
  • 01 Tên miền
  • Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  360,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting W2

  • 500 MB Dung lượng
  • 40 GB Băng thông
  • 02 Tên miền
  • Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  720,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting W3

  • 1000 MB Dung lượng
  • 70 GB Băng thông
  • 04 Tên miền
  • Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  1,020,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting W4

  • 1500 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 06 Tên miền
  • Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  1,320,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting W5

  • 3000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 10 Tên miền
  • Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  2,400,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting W6

  • 5000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 15 Tên miền
  • Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  3,600,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting W7

  • 6000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 15 Tên miền
  • Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  4,320,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Hosting W8

  • 10000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 15 Tên miền
  • Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain Không giới hạn
  6,000,000/năm
  Đăng ký ngay