Chứng chỉ SSL

KHỞI TẠO NGAY CHỨNG CHỈ SSL HTTPS CÙNG HALINK
 • Positive SSL

  • Hiển thị https
  • Kiểm duyệt Tên miền (DV)
  • Bảo hiểm sự cố $10,000
  • Mức độ bảo đảm Thấp
  • Hiện tên doanh nghiệp Không
  • Cho phép đăng ký 1-3 năm
  • Chuẩn mã hóa 256-bit
  • Độ dài khóa 2048 bits
  • Hỗ trợ cài đặt miễn phí
  390,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Positive SSL Wildcard

  • Hiển thị https
  • Kiểm duyệt Tên miền (DV)
  • Bảo hiểm sự cố $10,000
  • Mức độ bảo đảm Thấp
  • Hiện tên doanh nghiệp Không
  • Cho phép đăng ký 1-3 năm
  • Chuẩn mã hóa 256-bit
  • Độ dài khóa 2048 bits
  • Hỗ trợ cài đặt miễn phí
  2,090,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Essential SSL

  • Hiển thị https
  • Kiểm duyệt Tên miền (DV)
  • Bảo hiểm sự cố $10,000
  • Mức độ bảo đảm Trung bình
  • Hiện tên doanh nghiệp Không
  • Cho phép đăng ký 1-3 năm
  • Chuẩn mã hóa 256-bit
  • Độ dài khóa 2048 bits
  • Hỗ trợ cài đặt miễn phí
  990,000/năm
  Đăng ký ngay
 • Instant SSL

  • Hiển thị https
  • Kiểm duyệt Tên miền và tổ chức sở hữu tên miền (OV)
  • Bảo hiểm sự cố $50,000
  • Mức độ bảo đảm Trung bình
  • Hiện tên doanh nghiệp Trong thuộc tính
  • Cho phép đăng ký 1-3 năm
  • Chuẩn mã hóa 256-bit
  • Độ dài khóa 2048 bits
  • Hỗ trợ cài đặt miễn phí
  1,490,000/năm
  Đăng ký ngay
 • EV SSL

  • Hiển thị https
  • Kiểm duyệt Xác thực uy tín của tên miền và tổ chức (EV)
  • Bảo hiểm sự cố $1,750,000
  • Mức độ bảo đảm Rất cao
  • Hiện tên doanh nghiệp Trên trình duyệt
  • Cho phép đăng ký 1-2 năm
  • Chuẩn mã hóa 256-bit
  • Độ dài khóa 2048 bits
  • Hỗ trợ cài đặt miễn phí
  3,290,000/năm
  Đăng ký ngay