VPS V0

420,000 đ/3 tháng
 • CPU 1 core
 • HDD 15 GB SSD
 • RAM 1 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Ảo hóa KVM / LXC

99.000 x 12 tháng
120.000 x 6 tháng
140.000 x 3 tháng

VPS V1

600,000 đ/3 tháng
 • CPU 2 core
 • HDD 40 GB SSD
 • RAM 2 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Ảo hóa KVM / LXC

160.000 x 12 tháng
180.000 x 6 tháng
200.000 x 3 tháng

VPS V2

870,000 đ/3 tháng
 • CPU 2 core
 • HDD 60 GB SSD
 • RAM 3 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Ảo hóa KVM / LXC

250.000 x 12 tháng
270.000 x 6 tháng
290.000 x 3 tháng

VPS V3

420,000 đ/tháng
 • CPU 3 core
 • HDD 80 GB SSD
 • RAM 4 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Ảo hóa KVM / LXC

360.000 x 12 tháng
380.000 x 6 tháng
400.000 x 3 tháng
420.000 x 1 tháng

VPS V4

610,000 đ/tháng
 • CPU 4 core
 • HDD 75 GB SSD
 • RAM 4 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Ảo hóa KVM / LXC

:550.000 x 12 tháng
:570.000 x 6 tháng
:590.000 x 3 tháng
:610.000 x 1 tháng

VPS V5

1,260,000 đ/tháng
 • CPU 4 core
 • HDD 150 GB SSD
 • RAM 8 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Ảo hóa KVM / LXC

:1.200.000 x 12 tháng
:1.220.000 x 6 tháng
:1.240.000 x 3 tháng
:1.260.000 x 1 tháng