Gói A

2,700,000 đ/3 tháng

Gói B

4,800,000 đ/3 tháng

Gói C

3,200,000 đ/tháng