Hosting PRO 1

1,908,000 đ/năm
 • Dung lượng 2 GB
 • Băng thông 40 GB
 • Tên miền 01
 • Email 05
 • MySQL 02
 • Sub Domain 03
 • FTP Account 02
 • Parked Domain 02

Hosting PRO 2

3,588,000 đ/năm
 • Dung lượng 4 GB
 • Băng thông 100 GB
 • Tên miền 02
 • Email 10
 • MySQL 04
 • Sub Domain 05
 • FTP Account 04
 • Parked Domain 04

Hosting PRO 4

7,188,000 đ/năm
 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 10
 • Email Không giới hạn
 • MySQL Không giới hạn
 • Sub Domain Không giới hạn
 • FTP Account Không giới hạn
 • Parked Domain Không giới hạn

Hosting PRO 5

9,588,000 đ/năm
 • Dung lượng 15 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 20
 • Email Không giới hạn
 • MySQL Không giới hạn
 • Sub Domain Không giới hạn
 • FTP Account Không giới hạn
 • Parked Domain Không giới hạn

Hosting PRO 6

16,788,000 đ/năm
 • Dung lượng 30 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 40
 • Email Không giới hạn
 • MySQL Không giới hạn
 • Sub Domain Không giới hạn
 • FTP Account Không giới hạn
 • Parked Domain Không giới hạn