Hosting H1

360,000 đ/năm
 • Dung lượng 500 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 01
 • Không giới hạn Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting H2

720,000 đ/năm
 • Dung lượng 1000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 02
 • Không giới hạn Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting H3

1,020,000 đ/năm
 • Dung lượng 1500 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 04
 • Không giới hạn Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting H5

2,400,000 đ/năm
 • Dung lượng 4000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 10
 • Không giới hạn Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting H6

3,600,000 đ/năm
 • Dung lượng 6000 MB
 • Băng thông KGH
 • Tên miền 15
 • Không giới hạn Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting H7

5,400,000 đ/năm
 • Dung lượng 10000 MB
 • Băng thông KGH
 • Tên miền 25
 • Không giới hạn Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting H8

7,200,000 đ/năm
 • Dung lượng 15 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 35
 • Không giới hạn Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting H9

8,400,000 đ/năm
 • Dung lượng 20 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 50
 • Không giới hạn Email, MySQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain